Nadzór autorski nad realizacją

Ciekawe i nowoczesne rozwiązania

Innowacja

(definicja SARP) ma na celu kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru autorskiego należy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę) oraz akceptowanie zakończonych robót pod kątem ich estetycznej jakości. Nadzór autorski nie obejmuje sporządzania dokumentacji, instruowania wykonawcy w sprawach technologii prowadzenia robót, sposobu ich zabezpieczenia, oceny technicznej jakości robót (wyłącznie ocena wizualna), kontroli wymiarowej, sporządzania dokumentacji powykonawczej i innych czynności, będących w gestii wykonawcy i nadzoru inwestorskiego oraz uczestnictwa w odbiorach przejściowych i w odbiorze końcowym.

Zapraszamy do kontaktu

Spełniamy Marzenia